/

Renhållning och underhåll av parkeringshus och garage.

Garagestädning är i dagsläget en stor del av vår verksamhet. JC MiljöStäd AB städar och komplett underhåller P hus och garage enligt gällande årsplanering eller vid avrop med olika frekvenser (allt från 2ggr/år till 12 ggr/år). Val av städmetoder bestäms utifrån golvmaterial och skick. Arbetet utförs med moderna, speciellt anpassade maskiner med nödvändig motoreffekt.