/

Snöröjning

Under den kalla årstiden har vi ständig beredskap och är tidigt ute när det fryser till eller börjar snöa för att säkerställa framkomligheten i området. På så vis minskar vi även riskerna för olycksfall i området. Vi använder oss av speciellt maskiner för snöröjning och halkbekämpning och skottar även för hand där det behövs. Vi utför även takskottning med adekvat utbildade takskottare. Vår vinterjourverksamhet pågår mellan 1 november och 15 april och vår kunniga personal finns tillgängliga för att ge er den information ni behöver. Vi är ständigt uppdaterade om vädret genom SMHI:s prognoser. Vi tillhandahåller sandlådor som placeras ut hos er innan 1 november och hämtas upp igen i april. Vi erbjuder även bortforsling av snö. Arbetet kan utföras löpande eller vid avrop. När snön smält och marken tinat sopar vi upp grus och sand.